ЂАЧКА КЊИЖИЦА ИЗ 1938

Хвала господину Милану Мирковићу из Раковице, сину Ивана Мирковића, који нам је омогућио да ове слике прикажемо!
djacka_knjizica_1938

Ђачка књижица Мирковић Ивана из 1938

djacka_knjizica_1938

Ђачки завет

djacka_knjizica_1938

Оцене и школски ред

djacka_knjizica_1938

Мапа Дунавске бановине 1938

djacka_knjizica_1938

Упутство родитељима (старатељима), Извод из Закона о народним школама од 05-XII-1929

djacka_knjizica_1938

Ђачка штедња и поруке за ротитеље

djacka_knjizica_1938

Сеоба Срба и Хрватски препород, знамените личности

djacka_knjizica_1938

Династија Карађорђевић

pocetak