Ходочашће по Србским светињама, Бизерта, Август 2008

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta

bizerta


pocetak