МАРШ БЕСМРТНОГ ПУКА, БЕОГРАД, 9. МАЈ 2022.


Београд, 09. Мај 2022

Београд, 09. Мај 2022

Београд, 09. Мај 2022

Београд, 09. Мај 2022

Београд, 09. Мај 2022

Београд, 09. Мај 2022

Београд, 09. Мај 2022

Београд, 09. Мај 2022

Београд, 09. Мај 2022

Београд, 09. Мај 2022

Београд, 09. Мај 2022

Београд, 09. Мај 2022

Београд, 09. Мај 2022

Београд, 09. Мај 2022

Београд, 09. Мај 2022

Београд, 09. Мај 2022

Од 13:25 иде Леонидова изјава...