С Л А Т И Н А   Р О Д Н А   К У Ћ А

slatina

Родна кућа, данас

slatina

Родна кућа, данас

slatina

Родна кућа, данас

slatina

Илија, Вера, Чича са мајком, Луца

slatina

Илија

slatina

Коста Нађ, Лушица паланка

slatina

Непознато

slatina

Непознато

slatina

Непознато

slatina

Непознато

slatina

Слатина, 13.03.1963

slatina

Слатина, 31.07.1978


pocetak