Велики рат (1941-1945)

Смотра

Иван Рибар

Петар

Руси једу трешње


ПУТ 4. КРАЈИШКЕ УДАРНЕ ДИВИЗИЈЕ

Четврта Крајишка ударна дивизија формирана је у времену формирања првих дивизија
НОВ и ПОЈ 29. Новембра 1942 године. У њен састав ушле су 2(друге), 5-а и 6-а
Крајишка ударна бригада. Први њен командант био је друг Јосип Мажар-Шошар, а
комесар друг Миленко Кушиц, до завршетка 4-те Непријатељске офанзиве фебруара
1943 године. После другова Шишора и Кушица у месецу фебруару примили су команду
над дивизијом другови Бранко Пољанац као командант и Бошко Шиљековиц као
комесар. Друг Бранко Пољанец остао је командант дивизије до августа 1943 године,
када сам дужност команданта примио ја, а друг Шиљековиц остао је као комесар
дивизије до почетка 1944 године када је отишао на другу дужност, а дужност комесара
дивизије примио је друг Бајалица Димитрије-Баја и остаје све до завршетка рата маја
месеца 1945 године...

pocetak